Rotfylling

Hvis et hull har stått ubehandlet over lang tid, kan det utvikle seg videre og skade mer av tannen. Det kan også jobbe seg innover mot tannens nerve og skade denne. Dette gir grobunn for bakterier slik at det kan spre seg fra munnhulen og inn i kjevebeinet og lage en betennelse her. Når betennelse har nådd helt nedover i roten, må tannen behandles med en rotfylling. Rotfyllingen går ut på å rense ut alle disse bakteriene fra roten. Nerven som nå er skadet, blir erstattet med rotfyllingsmaterialet. 

Rotfylling er en tidskrevende behandling. Det kan noen ganger være mulig å rotfylle tannen samme dagen som du kommer, eller være behov for nytt besøk igjen etter noen uker. Dette vil avhenge av hvor stor betennelse du har i roten på tannen, og hvor komplisert tannen din er. Fortenner er som regel enkle å rotfylle, mens jeksler er ofte kompliserte og krever lenger tid. 

Hele poenget med rotfyllingen er å prøve å redde tannen din, slik at du kan ha den i kjeven din lengst mulig. Noen ganger vil samme tannen bli betent igjen og må rotfylles igjen. Alternativt kan man i slike tilfeller fjerne betennelsen i roten med en liten operasjon, eller trekke tannen dersom tannlegen anser det som riktig behandling. 

Bestill Time

  • Telefon
  • E-post

 

Call Now Button