Tannregulering Barn/Unge

Tannregulering brukes ofte for å korrigere underbitt, samt malokklusjon, overbitt, kryssbitt, åpne eller dype bitt, skjeve tenner, og diverse andre feil i tenner og kjeve. Tannreguleringer kan være både kosmetiske og strukturelle. Tannregulering er ofte brukt i forbindelse med øvrig kjeveortopedisk apparatur for å hjelpe utvide ganen eller kjever og for øvrig bistå i utformingen av tenner og kjever.

Trenger barnet tannregulering?

​Foreldre som lurer på om barnet deres trenger tannregulering, må gå via tannlege eller tannpleier i den offentlige tannhelsetjenesten for å få en vurdering. Det samme gjelder unge voksne som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret. Tannlegen eller tannpleieren skal gjøre en selvstendig vurdering av behandlingsbehovet, og eventuelt henvise videre til kjeveortoped.

Det må gå fram av henvisningen om pasienten har et svært stort behov, et stort behov eller et klart behov for tannregulering. Ved stort behov eller klart behov må tannbehandlingen starte senest det året pasienten fyller 20 år for å være stønadsberettiget.

Det er kjeveortopeden som avgjør om barnet trenger behandling, og i tilfelle hvilken behandling.

1

Konsultasjon

Kjeveortoped
2

Records

OPG Bilde, Avtrykk, Plannlegging
3

Limining

Overkjeve / Underkjeve
4

Aktivering

12 mnd- 24mnd
5

Rentensjon

Siste besøk + Før og etter bilde

Mange barn og unge har i dag tannregulering. Barn og unge under 20 år kan få fra 40 til 100 prosent stønad fra Helfo, avhengig av hva slags behandling kjeveortopeden mener det er behov for. Hvor stor dekningen blir, er basert på fastsatte takster for tannbehandling.

​Behandling som kun har en kosmetisk hensikt gir ingen stønad fra Helfo.

Hos oss kjeveortopeden har avtale om direkte oppgjør med Helfo. Dermed slipper pasienten eller pasientens foresatte å søke om individuell refusjon.

Amir Moradi


Spesialist i Kjeveortopedi

Bestill Time

  • Telefon
  • E-post
Call Now Button